82-300  Elbląg

ul. Agatowa 17

piotr@frontykup.pl

+48 502445428

Regulamin sklepu

Polityka prywatności

Dostawa

Zwroty i wymiana

Polityka prywatności

Polityka prywatności 

  

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych przez naszą stronę internetową. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i podejmujemy wszelkie działania mające na celu ochronę Twoich danych osobowych. 

 1. Administrator danych osobowych 

 Administratorem Twoich danych osobowych jest [nazwa firmy], z siedzibą pod adresem [adres]. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pod adresem [adres e-mail] lub telefonicznie pod numerem [numer telefonu]. 

 2. Rodzaje gromadzonych danych osobowych 

 Podczas korzystania z naszej strony internetowej możemy gromadzić następujące dane osobowe: 

 - Imię i nazwisko 

- Adres e-mail 

- Numer telefonu 

- Adres IP 

- Informacje o preferencjach i zainteresowaniach 

 3. Cel przetwarzania danych osobowych 

 Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: 

 - Świadczenia usług dostępnych na naszej stronie internetowej 

- Udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania i prośby 

- Wysyłania informacji handlowych, o ile wyrazisz na to zgodę 

- Zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej oraz monitorowania aktywności użytkowników 

- Prowadzenia analiz i statystyk dotyczących korzystania z naszej strony internetowej 

 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

 Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie: 

 - Wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu 

- Wykonania umowy, której jesteś stroną 

- Wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa 

- Berechtigtes Interesse - uzasadnionego interesu, którego realizacja nie narusza Twoich praw i wolności 

  

5. Odbiorcy danych osobowych 

 Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do świadczenia usług na naszej stronie internetowej lub gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa. Dbamy o to, aby wszyscy odbiorcy Twoich danych osobowych przestrzegali odpowiednich zabezpieczeń i gwarantowali poufność informacji. 

 6. Okres przechowywania danych osobowych 

 Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 

 7. Twoje prawa 

 Masz prawo do: 

 - Dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii 

- Poprawiania swoich danych osobowych 

- Usunięcia swoich danych osobowych 

- Ograniczenia dostępu do swoich danych osobowych